Studio M

Home / Studio M

Studio M er et kombinert verksted- og visningssted for tre profesjonelle billedkunstnere. Det er et sted hvor man kan komme å se kunstnerisk arbeid mens vi er i prosess.

Vi er tre kunstnere som har ulikt formspråk og arbeider i ulike medier. Men det er en felles grunntone i vår holdning til kunst og samfunn. Ingen av oss jobber direkte politisk, men vi arbeider alle med temaer knyttet til verden i vår tid, og hva det er å være menneske i dag. Vår utsatthet, hvordan håndtere informasjonstrykket i tiden med eksistensielle konflikter, – krig, flukt, folkevandringer, klimaendringer og økologisk kollaps. Problemstillinger som berører oss sterkt som det er vanskelig å finne ord for.

Studio M et åpent studio der kommunikasjon med byen, plassen og aktiviteten der er viktig faktor. I tillegg til arbeid med egen kunst, har vi hatt publikumsretta aktivitet som utstillinger, formidling, visninger og handlinger.

Lokalene ligger i sentrum av Molde, like ved kulturhuset Plassen

 

Vi har fått støtte av Møre og Romsdal fylke til oppstart og drift de to første åra.